Gazi Uçkun

Gazi Uçkun


NEDEN BAĞIMSIZLIK

07 Temmuz 2021 - 09:33

Türk Dil Kurumu sözlüğünde Bağımsızlık sözcüğü şöyle açıklanmaktadır. Bir kişi veya topluluğun başka kişi veya topluluğun ekonomik, kültürel, sosyal etkililiği altında olmaması,girmemesidir.Kurucumuz ve önderimiz Atatürk, gerek başlattığı ve ölümüne kadar sürdürdüğü Kurtuluş ve Kuruluş savaşımızda, gerekse kendi kişisel yaşamında bağımsız olmayı,bağımsız düşünmeyi ve bağımsız bir Ulus yaratmayı hedeflemiştir.Atatürk’ün çeşitli tarihlerde ve yerlerde Bağımsızlıkla ilgili söylediği sözlerden bu konuya ne kadar önem  verdiğini anlamak çok kolaydır.Bu sözlerden bazılarını aşağıda görebiliriz.
“Ne kadar zengin ve refah sahibi olursa olsun, bağımsızlıktan mahrum bir millet, gelişmeler önünde uşak olmaktan öteye bir davranışı hak edemez…
            Yabancı bir devletin yardım ve koruyuculuğunu kabul etmek, insanlık vasıflarından mahrum olmayı, acizlik ve çaresizliği itiraftan başka bir şey değildir. Gerçekten bu dereceye düşmemiş olanların, isteyerek başlarına yabancı bir efendi getirmelerine ihtimal verilemez.    Bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyi! Bundan dolayı, ya İstiklal ya ölüm!
            Şu farkla ki, istiklali için ölümü göze alan millet insanlık haysiyet ve şerefinin gerektirdiği bütün fedakarlıkları yapmakla teselli olur ve tabii, esaret zincirini kendi eliyle boynuna geçiren uyuşuk, haysiyetsiz bir millete nispetle dost ve düşman gözündeki durumu farklı olur.
            Tam bağımsızlık denildiği zaman, tabii ki siyasi, ekonomik adli, askeri, kültürel vs… her konuda tam bağımsızlık ve hür olmak demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan mahrum olmak, millet ve memleketin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından mahrum olması demektir.  
            Rica ile, acınma dilemekle bir ulus ve devletin onuru, bağımsızlığı kurtarılamaz.
            Egemenlik ulusundur.
            Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki; onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur.
            Özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası, ulusal egemenliktir.
            Fikirler cebr-ü şiddetle (zorla), top ve tüfekle asla öldürülemez.
            Ulusal onurumuzu ve kutsal bildiğimiz her şeyi yabancıların çiğnediği bir vatanda yaşamaktansa ölmeyi yeğlerim.
            Özgürlük uğruna savaşırken esir düşmek insanı alçaltmaz, düşman bile saygı duyar.
            Kişilerin özgürlükleri, devletin egemenlik ve iradesini korumasına bağlıdır.
            Ulusların yargılama hakkı, bağımsızlığın ilk koşuludur.
            Adalet gücü bağımsız olmayan bir ulusun, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.
            Egemenlik verilmez, alınır.
            Özgürlük, insanın düşündüğünü kesinlikle yapabilmesidir. Bu tanım, özgürlük sözcüğünün en geniş anlamıdır. İnsanlar, bu anlamda, özgürlüğe hiçbir zaman sahip olamamışlardır ve olamazlar. Çünkü, bilinmektedir ki, insan doğanın yaratığıdır. Doğanın kendisi de, kesinlikle özgür değildir; evrenin yasalarına bağımlıdır. Bu nedenle insan, ilk önce doğa içinde, doğanın yaslarına, koşullarına, nedenlerine, etmenlerine bağlıdır.
            En büyük gerçekler ve gelişmeler, düşüncelerin özgür olarak ortaya konması ve karşılıklı alınıp verilmesi ile ortaya çıkar ve yükselir.
            Bilelim ki ulusun egemenliğini bilmeyen uluslar, başka uluslara yem olurlar.
            Bir ulusta onurun, üstünlüğün, namusun ve insanlığın oluşması ve kalıcı olabilmesi, kesinlikle o ulusun özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla başlar.  
            Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu, bütün manasıyla koruyabilmek, gerekirse son ferdinin son damla kanını akıtarak, insanlık tarihini şanlı örnek ile süslemek! İşte bağımsızlık ile hürriyetin hakiki mahiyetini, geniş manasını, yüksek kıymetini, vicdanında kavramış milletler için temel ve ölmez prensip…
            Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması, ancak tam anlamıyla milli egemenliğin kurulmuş olmasına bağlıdır. Bundan ötürü hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası milli egemenliktir.
            Bir insan belki kendi arzusuyla hürriyet-i şahsiyesini (kişisel hürriyet) bertaraf etmek ister. Fakat bu teşebbüs koca bir milletin hayatına ve hürriyetine iras-ı (verme) millet bu yüzden sönecek ve mahvolacaksa bu teşebbüs hiçbir vakit meşru ve şayan-ı kabul (kabul edebilir) olamaz.
            Ecnebi bir devletin himaye ve sahabetini kabul etmek insanlık evsafından (vasıflarından) mahrumiyeti, acz ve meskeneti (miskinlik, beceriksizlik) itiraftan başka bir şey değildir.           
            Tam bağımsızlık, denildiği zaman, siyaside, maliyede, ekonomide, adalette, askerlikte, kültürde ve bu gibi konularda tam bağımsızlık ve tam özgürlük demektir.
            Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm ve çöküntü vardır. Her ilerlemenin ve her kurtuluşun anası özgürlüktür.
            Bir milletin hakimiyetini idrak edebilmesi ve onu emniyetle koruyabilmesi bir takım hususi vasıflara ve terbiyeye malik olmakla mümkündür. Bir milletin ki, siyasi terbiyesinde, içtimai terbiyesinde, vatanseverliğinde noksan vardır, öyle bir millet hakimiyetini lüzumu derecede elinde tutamaz.

            Bir devletin maliyesi istiklalden mahrum olunca o devletin bütün şuabat-ı hayatiyesinde (hayat işlerinde) istiklal mefluçtur (felç olmuştur). Çünkü her uzv-u devlet (devlet organı) ancak kuvvei maliye (maliye gücü) ile yaşar.”

Yukarıda ki söylemlere baktığımızda Atatürk’ün sadece Ulus ve Devletin özgürlüğü ve bağımsızlığını değil, bireysel özgürlükleri,düşünce özgürlüğünü,bireylerin özgürce yaşayabilme,düşünebilme,düşüncelerini açıklayabilmesini önemsediği ve bunu amaçladığını görmekteyiz.Bağımsızlığın,özgür bireylerden oluşan özgür bir toplumla mümkün olabileceğini anlatmaya ve vurgulamaya çalışmıştır.Bağımsızlık konusunda sadece söz söylemekle mi kalmıştır? Tabi ki hayır. Aşağıda Cumhuriyet’in kurulmasından sonra bizzat tüm süreçlerinde yer aldığı (Yaşarken) veya fikir babası olduğu ekonomik,sosyal ve kültürel yaşama ilişkin yaptıklarını görebiliriz.

1923 – Ankara başkent ilan edildi.(13 Ekim 1923)
1923 – Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu kuruldu.
1924 – Hilafet kaldırıldı.
1924 – Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) kabul edildi.
1924 – İlköğretim zorunlu hale getirildi.
1924 – Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.
1924 – Gölcük’te ilk tersane ünitesi kuruldu.
1924 – Devlet Demiryolları kuruldu.
1924 – İstanbul-Ankara arasında ilk yolcu uçağı seferi yapıldı.
1924 – Türkiye İş Bankası kuruldu.
1924 – Türk Kadınlar Birliği kuruldu.
1924 – Ankara ilk planlı şehir olarak tanzim edildi.
1924 – Cumhurbaşkanlığı Orkestrası kuruldu.
1924 – Türkiye Tütüncüler Bankası kuruldu.
1924 – İlk milli sigorta Anadolu Sigorta faaliyete geçti.
1924 – Bursa’da Karacabey  Harası kuruldu.
1924 – Milli Sahne Ankara’da ilk tiyatro olarak kuruldu.
1924 – Topkapı Sarayı müze olarak ziyarete açıldı.
1924 – Türkiye Cumhuriyeti yazılı ilk madeni para tedavüle çıktı.
1924 – Atatürk’ün önerisiyle ismini de verdiği Cumhuriyet Gazetesi yayına başladı.
1925 – Danıştay kuruldu.
1925 – Türk Hava Kurumu (Türk Tayyare Cemiyeti) kuruldu.
1925 – İstanbul’da Liman İşleri inhisarı kuruldu.
1925 – Osmanlı’da köylülerden alınan Aşar Vergisi kaldırıldı.
1925 – Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü kuruldu.
1925 – Sanayi ve Madenler Bankası kuruluş kanunu kabul edildi.
1925 - 1920’de Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı, Anonim Şirkete dönüştürüldü.
1925 – Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu kabul edildi.
1925 – Gazi Osman Çiftliği kurulmaya başlandı.
1925 – Eskişehir Cer Atölyelerinde demiryolu malzemesi üretecek birimler hizmete girdi.
1925 – Adana Mensucat Fabrikası üretime başladı.
1925 – Türkiye’nin ilk betonarme köprüsü Menderes Nehri üzerine yapıldı.
1925 – İlk Cumhuriyet altını basıldı.
1925 – Adana ve Bergama Müzeleri açıldı.
1925 – Tayyare Cemiyeti’nin katkılarıyla Ankara’da Türk planör uçuruldu.
1925 – Şeker Fabrikaları kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.
1926 – Demir Çelik Sanayinin kurulmasına ilişkin kanun yayımlanlandı.
1926 – Uluslararası saat ve takvim uygulanmasına başlandı.
1926 – Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdi. Kanunla kadın erkek eşitliği sağlandı.
1926 – Türk Telsiz Telefon Şirketi kuruldu.
1926 – Eskişehir Uçak Bakım İşletmesi açıldı.
1926 – Yabancı gemilere tanınan ayrıcalıkları kaldıran Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi.
1926 – İlk şeker fabrikası Alpulu Şeker Fabrikası işletmeye açıldı.
1926 – Ankara otomatik telefonu işletmeye açıldı.
1926 – İstanbul’da inşaat demiri üreten ilk haddehane açıldı.
1926 – Tarım Satış Kooparatifleri ve Birlikleri kuruldu.
1926 – Amasya, Sinop ve Tokat Müzeleri açıldı.
1926 – Kayseri Uçak ve Motor Fabrikaları açıldı.
1926 – Bakırköy Çimento Fabrikası Kuruldu.
1926 – Uşak Şeker Fabrikası işletmeye açıldı.
1926 – Teşviki Sanayi Kanunu kabul edildi.
1926 – Bünyan Dokuma Fabrikası hizmete girdi.
1926 – Ankara-Kayseri demiryolu açıldı.
1926 – Emlak ve Eytam Bankası kuruldu.
1926 – İstanbul Radyosu yayınlarına başladı
1927 – Samsun – Havza - Amasya demiryolları açıldı.
1927 – Bursa Dokumacılık Fabrikası açıldı.
1927 – Eskişehir Bankası kuruldu.
1927 – Ankara Arkeoloji Müzesi ve Sivas Müzesi kuruldu.
1927 – Okullarda karma eğitime geçildi.
1927 – İlk basketbol ligi düzenlendi.
1927 – Köy Öğretmen Okullarından ilki Kayseri’de açıldı.
1927 – Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kağıt parası tedavüle çıkarıldı.
1927 – İzmir Müzesi açıldı.
1927 – Ankara’da Çocuk Sarayı açıldı.
1927 – İlk düzenli radyo yayını İstanbul’da gerçekleştirildi.
1928 – Laiklik Cumhuriyetin temel ilkesi olarak kabul edildi.
1928 – Anadolu Demiryolu Şirketi yabancılardan satın alındı.
1928 – Haydarpaşa-Eskişehir-Konya ve Yenice-Mersin Demiryolları yabancılardan satın alındı.
1928 – Ankara Çimento Fabrikası açıldı.
1928 – Türk Halkına okuma-yazma öğretmek için Millet Mektepleri açıldı.(1936’ya kadar 16-45 yaş arası yaklaşık 3 milyon kişiye temel eğitim verildi.)
1928 – Ankara Numune Hastanesi açıldı.
1928 – Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü kuruldu.
1928 – Türk Eğitim Derneği (TED) Atatürk’ün koruyuculuğunda Ankara’da kuruldu.
1928 – Türk Vatandaşlığı Yasası kabul edildi.
1928 – İstanbul Bomonti’de Türk Mensucat Fabrikası hizmete girdi.
1928 – Amasya – Zile demiryolu açıldı.
1928 – Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki hakkındaki kanun kabul edildi.
1928 – Malatya Elektrik Santralı açıldı.
1928 – İlk defa Kadınlar Mahkemelerde Avukat olarak görev aldılar.
1928 – Kütahya – Tavşanlı demiryolu açıldı.
1928 – İstanbul’da Üsküdar, Bağlarbaşı ve Kısıklı’da tramvay hatları açıldı.
1928 – Ankara’nın ilk büyük oteli Ankara Palas açıldı.
1928 – Gaziantep’te Mensucat Fabrikası işletmeye açıldı.
1929 – Mersin- Adana demiryolu yabancılardan satın alındı.
1929 – Ankara ile İstanbul arasında telefon konuşmaları başladı.
1929 – Ayancık Kereste Fabrikası açıldı.
1929 – Trabzon Vizera Hidroelektrik Santralı hizmete girdi.
1929 -  İstanbul’da Fatih-Edirnekapı tramvay hattı hizmete girdi.
1929 -  Anadolu-Bağdat, Mersin- Tarsus Demiryolları yabancılardan satın alındı.
1929 – Haydarpaşa Limanı yabancılardan satın alındı.
1929 – Kütahya- Emirler, Fevzipaşa-Gölbaşı demiryolları açıldı.
1929 – Deniz Ticaret Kanunu kabul edildi.
1929 – Paşabahçe Rakı ve İspirto Fabrikası hizmete girdi.
1929 – Yeni Türk harfleriyle ilk posta pulları basıldı.
1930 – Ankara – Sivas Demiryolu Hattı ulaşıma açıldı.
1930 – Kadınlar Belediyelerde seçme ve seçilme hakkı kazandı.
1930 – Mecidiyeköy Likör ve Kanyak Fabrikası açıldı.
1930 – Ankara’da  Ziraat Enstitüsü kuruldu.
1930 – Kayseri – Şarkışla demiryolu açıldı.
1930 – Türkiye Gazeteciler Birliği kuruldu.
1930 – İstanbul Galata Köprüsü’nden 70 yıldan beri alınan köprü geçiş ücreti kaldırıldı. 
1930 – Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı.
1931 – Bursa- Mudanya demiryolu yabancılardan satın alındı.
1931 – Gölbaşı – Malatya demiryolu açıldı.
1931 – 10 ilde Bölge Sanat Okulları açıldı.
1931 - Çocuk Esirgeme Kurumu kuruldu.
1931 – Tekel Genel Müdürlüğü kuruldu.
1931 – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuruldu.
1931 – Uluslararası ölçü birimleri kabul edildi.
1931 – Türk Tarih Kurumu kuruldu.
1932 – Devlet Sanayi Ofisi (DSO) kuruldu.
1932 – Samsun- Sivas demiryolu açıldı.
1932 – Diyarbakır Tekel Rakı Fabrikası işletmeye açıldı.
1932 - Sanayi Teşvik Kanunu ile toplam 1473 işletme teşvikten yararlandırıldı.
1932 – İzmir Rıhtım İşletmesi yabancılardan satın alındı.
1932 – Türkiye Sanayi Kredi Bankası kuruldu.
1932 – Kütahya – Balıkesir demiryolu açıldı.
1932 – Ulukışla – Niğde demiryolu açıldı.
1932 – Halkevleri açıldı.
1932 – Türk Dil Kurumu kuruldu.
1932 – Türkiye Milletler Cemiyetine üye oldu.
1933 – Eskişehir Şeker Fabrikası açıldı.
1933 – Sümerbank resmen faaliyete geçti.
1933 – İstanbul – Ankara arasında düzenli uçak seferleri başladı.
1933 – Adana-Fevzipaşa demiryolu açıldı.
1933 – Ulukışla – Kayseri demiryolu açıldı.
1933 - Yerel Yönetimlere finansal yardım için İller Bankası kuruldu.
1933 – İstanbul Üniversitesi kuruldu.
1933 – Zonguldak Yatırım Bankası ve Kayseri Milli İktisat Bankası kuruldu.
1933 – Havayolları Devlet İşletmesi kuruldu.
1933 – Samsun- Çarşamba demiryolu hattı yabancılardan satın alındı.
1933 – Halk Bankası kuruldu.
1933 -  Ankara’da Yüksek Ziraat Enstitüsü açıldı.
1934 - Bandırma- Menemen- Manisa demiryolu yabancılardan satın alındı.
1934 – İlk Türk Operası sahnelendi.
1934 – Kadınlar birçok Avrupa ülkesinden önce genel seçimlerde seçme/seçilme hakkı kazandı.
1934 – İzmir –Kasaba demiryolu yabancılardan alınarak devletleştirildi.
1934 – Keçiborlu Kükürt Fabrikası üretime başladı.
1934 – Soyadı Kanunu kabul edildi.
1934 – Turhal Şeker Fabrikası açıldı.
1934 – Isparta Gülyağı Fabrikası üretime başladı.
1934 – Kayseri Uçak ve Motor Fabrikasında yapılan ilk uçağın deneme uçuşu yapıldı.
1934 – Basmane (İzmir) – Afyon demiryolu yabancılardan satın alındı.
1934 – Sümerbank Bakırköy Bez Fabrikasının açılışı yapıldı.
1934 – İlk Süttozu Fabrikası Bursa’da açıldı.
1934 -  Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası işletmeye açıldı.
1934 – Demiryolu Elazığ’a ulaştı.
1935 – Haftasonu tatili Cumartesi – Pazar olarak kabul edildi.
1935 – Aydın Demiryolları yabancılardan satın alındı.
1935 - Amortisman Sandığı kuruldu.
1935 – MTA Enstitüsü kuruldu.
1935 -  ETİBANK kuruldu.
1935 – Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. kuruldu.
1935 – Türkkuşu kuruldu.
1935 – İstanbul Rıhtım Şirketi yabancılardan satın alındı.
!935 – Ankara’da troleybüs hattı işletmeye açıldı.
1935 – Fevzipaşa – Ergani – Diyarbakır  demiryolları açıldı.
1935 – İlk Arkeolojik kazılar Alacahöyük’te başladı.
1935 – Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası üretime başladı.
1935 – Zonguldak Türk Antrasit Fabrikası işletmeye açıldı.
1935 – Afyon – Isparta demiryolu açıldı.
1935 – Sümerbank Kayseri Dokuma Fabrikası’nın açılışı yapıldı.
1935 – Ankara Mamak’ta Gaz Maskesi Fabrikası açıldı.
1935 – Ayasofya müze olarak ziyarete açıldı.
1935 – Ankara’da Dil  ve Tarih- Coğrafya Fakültesi açıldı.
1936 – Kabotajın Deniz Yolları İdaresi’ne geçmesi sağlandı.
1936 – Ankara Çubuk Barajı açıldı.
1936 – Motreux Boğazlar Sözleşmesi imzalandı.
1936 – Çanakkale ve İstanbul Boğazlarında askerden arındırılmış bölgelere Türk askerleri yerleştirildi.
1936 – Ankara’da Devlet Konservatuarı açıldı.
1936 – Edirne-Sirkeci Şark Demiryolları yabancılardan satın alındı.
1936 – Haydarpaşa Numune Hastanesi hizmete girdi.
1936 – Sümerbank Malatya İplik ve Bez Fabrikası kuruldu.
1936 – İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası hizmete girdi.
1936 – Elazığ Şark Kromları İşletmesi kuruldu.
1936 – İzmir Enternasyonal Fuarı açıldı.
1936 – İzmir Havagazı Şirketi yabancılardan satın alındı.
1936 – İstanbul Telefon Şirketi yabancılardan satın alındı.
1936 – SEKA’nın İzmit’teki fabrikasında ilk kağıt üretildi.
1936 – Ankara 19 Mayıs Stadyumu hizmete açıldı.
1937 – Sümerbank Konya Ereğlisi Dokuma Fabrikası üretime başladı.
1937 – Ziraat Bankası Kanunu kabul edildi.
1937 – Kozlu Kömür İşletmeleri yabancılardan satın alındı.
1937 – Çatalağzı – Zonguldak demiryolu açıldı.
1937 – İstanbul Resim Heykel Müzesi açıldı.
1937 – Ankara’da ilk Bira Fabrikası kuruldu.
1937 – Toprakkale – İskenderun demiryolu yabancılardan satın alındı.
1937 – Ankara’da Motorlu Tayyarecilik Okulu açıldı.
1937 – Urfa’da Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği açıldı.
1937 – Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası açıldı.
1937 – Denizbank kuruldu.
1937 – İstanbul ve Trakya Demiryolları yabancılardan satın alındı.
1937 – Diyarbakır – Cizre Demiryolu açıldı.
1937 – Yozgat Termo-Elektrik Santralı hizmete girdi.
1938 – Gemlik Suni İpek Fabrikası açıldı.
1938 – İzmir Telefon Şirketi yabancılardan satın alındı.
1938 – Ankara Radyoevi hizmete girdi.
1938 – Divriği Demir Madenleri üretime başladı.
1938 – Bursa Merinos Fabrikası faaliyete geçti.
1938 – Murgul Bakır İşletmeleri satın alındı.
1938 – Türk askerleri Hatay’a girdi. 
1938 – Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruldu.
1938 – Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü kuruldu.
1938 – Eskişehir İspirto Fabrikası açıldı.
1938 – İstanbul Elektrik Şirketi yabancılardan satın alındı.
1938 – Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kuruldu.
1938 – Sivas – Erzincan demiryolu açıldı.
1938 – Giresun’da Fiskobirlik kuruldu.


Atatürk’ün ölümünden sonra ama yaşarken projelerini oluşturduğu ve kurulmalarını istediği ,ama göremediği hizmet ve kuruluşların listesine burada yer veremiyorum.En azından bir bu kadar daha kuruluş ismi saymak olasıdır.
 1923 – 1950 arasında tüm bu eserler yaratılırken ve yatırımlar gerçekleştirilirken tek kuruş bile borç alınmamıştır. Borç alınmadığı gibi Osmanlı’nın bıraktığı Düyun-u Umumiye borçları da ödenmiştir.  1929 – 1932 arası Dünya tarihinde şu ana kadar yaşanan en büyük kriz olan “Dünya Ekonomik Bunalımı” dönemidir. 1939 – 1945 arası tüm dünyanın yıkıma sürüklendiği  II.Dünya Savaşı dönemidir. Bu dönemde tüm dünya kana bulanırken ve komşu ülkeler dahil milyonlarca insan ölürken, kaybolurken , tek bir Türk vatandaşının bile burnu kanamamıştır.Atatürk ikinci dünya savaşını çok önceden görmüş ve gerekli uyarılarını da yapmıştır.Türkiye savaşa girmemiştir.
Bu bilgileri verdikten sonra şimdi neden bağımsızlık olmalı sorusunu yanıtlamak gereklidir.
IMF , AB, ABD.Kapılarında borç dilenmemek için BAĞIMSIZLIK!
Mülkün temeli olan adaletin adil dağıtımı için BAĞIMSIZLIK!
Güçlülerin adaleti değil, adaletin gücü için BAĞIMSIZLIK!
Hakça üretim ve hakça paylaşım için BAĞIMSIZLIK!
İcazete gerek kalmadan karar verebilmek için BAĞIMSIZLIK!
Minarelerde ezan ,kiliselerde,sinegoglarda çan sesi,cem evlerinde saz sesi için BAĞIMSIZLIK!
Bu toprakların değerlerine, Yunus’a, Mevlana’ya, Hacı Bektaş’a, Nazım’a, Neşet’e , Ruhi’ye, türkülerimize, deyişlerimize, destanlarımıza, masallarımıza sahip çıkmak ve bunlar bizim diyebilmek için BAĞIMSIZLIK!
Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim diyebilmek için BAĞIMSIZLIK!
Gençlerimiz uzak diyarlarda, el kapılarında sürünmesin diye BAĞIMSIZLIK!
İstiklal Marşımız her yerde okunsun, andımız her sabah söylensin, şanlı al bayrağımız her daim her yerde dalgalansın diye BAĞIMSIZLIK!
Bir daha kurtuluş savaşı yaşamamak, düşman postallarının vatan toprağına basmasına engel olmak için BAĞIMSIZLIK!
Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi “ EY TÜRK GENÇLİĞİ! BİRİNCİ VAZİFEN, TÜRK İSTİKLALİNİ, TÜRK CUMHURİYETİNİ, İLELEBET MUHAFAZA VE MÜDAFAA ETMEKTİR”
Saygılarımla.

KAYNAKÇA:
1.Söylev
2.Atatürk’ten insanlığa yol gösteren sözler (Truva Yay.)
3.Milli Mücadele (Milliyet Yay.)
4.TDK Sözlük

                                                                                                               Prof.Dr.C.Gazi Uçkun

 

YORUMLAR

 • 5 Yorum
 • Ahmet GÖRDÜ
  6 ay önce
  Kalemine ve yüreğine sağlık güzel bir yazı
 • Ece Aydın
  6 ay önce
  Gazi hocam müthiş bir araştırma emeğinize yüreğinize sağlık
 • Adnan Biçer
  6 ay önce
  Hocam çok güzel izah etmişsiniz bağımsız ligin ne demek olduğunu, tabi anlayana ? Sizi takip ediyorum. Etmeyede devam edeceğim.
 • Şahmaran Aydoğan
  6 ay önce
  GAZİ HOCAM BUZ KESTİM TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU MÜTHİŞ GERÇEK TESPİTLER KALEMİNİZE YÜREĞİNİZE EMEĞİNİZE SAĞLIK HARİKA BİR YAZI ÇOK TEŞEKÜRLER
 • Gazi Uçkun
  6 ay önce
  Sayın Şahmaran Aydoğan; Ülkemizin kurtuluş ve kuruluş hikayesidir. Tabi kısacık bir yazıya sığmaz bu hikaye daha doğrusu destan. Sadece biraz dikkat çekmeye yetebilir. Sizin gibi dostlar, arkadaşlar ve yurtsever Atatürk çocukları zaten bunun bilincindedir. Teşekkür ediyorum. Saygılarımla.