Gazi Uçkun

Gazi Uçkun


DÜNYA ATATÜRK'Ü NASIL GÖRMÜŞ

14 Temmuz 2021 - 15:31

Eğer sayı değişmediyse yani emperyalist, yayılmacı, hegemon, demokrasi ihraçcısı ve dünya kabadayısı ülkeler tarafından yeni bir ülke parçalanıp yeni yapay devletcikler yaratılmadıysa Bir(leşememiş) leşmiş Milletlere üye ülke sayısı 193 olmalı. Bu ülkelerin bazıları kuruluşlarını aynı bizim gibi geçmişte yaptıkları kurtuluş ve bağımsızlık savaşlarına borçludur. Bazıları iç savaşlara ve bazılarıda hegemon abilerine. Tabi en kötüsü de kendilerini bağımsız ve özgür sanıp aslında kukla ve satılmış yöneticiler tarafından yönetilen ülkeler de vardır. Özellikle üçüncü dünya ülkeleri arasında bunlardan çokca görürüz. Bu günkü durumlarını savaşarak, mücadele ederek, kan dökerek kazanan ülkelerin ki biz de buna dahiliz kurtuluş savaşını başlatan, özgürlük bayrağını taşıyan bir lideri ve bu liderin arkadaşları vardır. Bizim kurtuluş savaşımızı başlatan kadro çoğunlukla askerlerden oluştuğu için de hep silah arkadaşları olarak anılır. Atatürk ve Silah Arkadaşları! Hindistan’ın Mahatma Gandi, Fransa’nın Napolyon Bonapart, Mısır’ın Kral Fuad, İtalya’nın Giuseppe Garibaldi, Latin Amerikadaki birçok ülkenin Simon Bolivar, Cezayir’in Emir Abdülkadir El- Cezairi, Pakistan’ın Muhammed Ali Cinnah, ABD’nin Benjamin Franklin, Sovyetler Birliğinin Vladimir İlyiç Lenin, Küba’nın Fidel Castro, KKTC’nin Rauf Denktaş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Mustafa Kemal ATATÜRK. Siz daha da fazlasını bulabilir, araştırabilir öğrenebilirsiniz. Peki siz hiç bizim ülkemiz haricinde kendi kurucusu ve kurtarıcısı hakkında kötü konuşan, lanetle anan, şeytan diyen, gök gözlü deccal diyen, gavur diyen, keşke kurtarmasaydı diyen, kurtuluş savaşı diye bir şey yok hepsi uydurma diyen, aleni küfreden başka bir ülke, küfredilen başka bir kurucu lider gördünüz mü? Bazı liderlerin kurdukları ülkeler tarih sayfasından silinmiş olmasına rağmen yine de o kişi ile ilgili olumsuz bir şey söylemezler. Bırakın iyi liderleri dünyayı kana bulayan Adolf Hitler için bile hiç konuşmazlar, yokmuş gibi davranırlar. Atatürk ne yapmış kardeşim ne kötülük yapmış? Bu Millete bir vatan vermiş, kimlik vermiş, eşit vatandaşlık vermiş, birey olma bilinci vermiş, eğitim, iş, aş vermiş, inanç özgürlüğü vermiş, çağdaş uygarlıklar hedefi vermiş, düşman çizmelerinin izini kazımış, işgalcilerin bayraklarını söküp atmış ve 57 yıllık ömrünü bu ülkeye adamış ve harcamış. Daha ne yapsaydı? Bizim aymazların takdir etmediği, yapılanları küçümsediği halde dünya ulu önder Atatürk için ne demiş, onu nasıl görmüş ona nasıl değer vermiş bir görelim.


 UNESCO’nun Atatürk tanımı                                                  
Atatürk, uluslararası anlayış, iş birliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağan üstü devrimler gerçekleştirmiş bir devrimci, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeyen, eşi olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur.


John F. KENNEDY (ABD başkanı)
Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır... Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye'nin doğması yeni Türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan ve o zamandan beri koruması, Atatürk'ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye'de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.

Franklin ROOSEVELT (ABD başkanı)
Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.
Chicago Tribune Gazetesi, ABD

Dünya sahnesinden tarihin en dikkat çekici adamlarından biri geçti.

 

Aristide Briand, Fransız Başbakanı, 1921

Yeni Türk Devleti ile Ankara Andlaşması'nın imzalanması nedeniyle; "Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı" diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği cevap: "Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O'nun tüm askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir andlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum."

 

Vladimir İliç Lenin, Rus İhtilali Lideri, 1921

Mustafa Kemal sosyalist değildi. Fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici, iyi düşünceli ve akıllı bir önderdir. O, soygunculara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve Sultanı da yaranıyla birlikte alt edeceğine inanıyorum.

 

Roozwelt (Franklen D.) 1928, ABD Başkanı

Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa'nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa'nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.

 

New York Times

Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri.

Sir Charles Townshend, İngiliz Generali, 1922

Ben şimdiye kadar on beş hükümdar ve cumhurbaşkanı ile özel ve resmi konuşmalar yaptım. Bu geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum. Mustafa Kemal'de büyük bir ruh kudretinin esrarı var.

 

Eleftherios Venizelos, Yunanistan Başbakanı, 1933

Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir... Bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir.

 

Winston Churchill, İngiltere Başbakanı

Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Ulusu'nu yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın O'nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye'nin Ata'sına layık bir tezahürden başka birşey değildir.

 

Prof.Walter L. WRIHT Jr., Alman prof.

O, kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı.

 

Noelle Gazetesi

İnsanlığın bütün belirtileri O'nda kendini hemen gösteriyor.

 

Spectator, 1938

Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet adamlarından birini kaybetti.

 

Emanullah HAN, Afgan Kralı

O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.

 

Neue Freie Presse, Viyana

Büyük düşüncelerin adamı...bir devlet mimarıydı.

 

Avusturyalı Heykelci KRIPPEL

Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.

 

Libre Belgique gazetesi, Belçika

Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk'tür.

 

Ma Shao-Cheng (Yazar), Çin

Mustafa Kemal yeni Türkiye'nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır.

Gladys Baker (Gazeteci), ABD

 

İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O, tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.

 

Alman Volkischer Beobachter Gazetesi

Atatürk Türkiye'yi tek düşmanı kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.

 

Profesör Herbert MELZIG(Tarihci)

Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk'ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar.

Illustrierte Dergisi, Almanya

Kendisinin tarihi büyüklüğü, eseri olan yeni Türkiye'ye bakılarak bugünden ölçülebilir. Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır.

 

Profesör Herbert MELZIG (Tarihçi)

O, kendi milleti ve beşeriyet alemi için beslediği muhabbetle, bir dahinin neler yarattığına dair, cihana fevkalade heyecanlı bir sahne seyrettirmektedir.

Maurice BAUMANT(Profesör), Fransa

Eski Osmanlı imparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken, milli bir Türk Devleti'nin kuruluşu, bu cağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur. Atatürk'ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur.

Le Jour-Echo de Paris

Dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden biri.

 

Claude Farrer (Yazar), Fransa

Karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde maharet ve karakter o kadar iyi işlenmişti ki, sözlerinde hiçbir şüphe aranamazdı.

 

Pierre Dominique (Gazeteci), Fransa

Bugünün Türkleri, yüzyıllar önce Avrupa'yı titreten canlı millet durumuna erişmiştir. Ve bu aksam O büyük ölünün başında bekleyen Türkiye, güçlü ve dipdiri Türkiye'dir.

 

Fransa, Paris Basını

Asırları aşan adam !..

 

Albert LEBRUN, Fransa Cumhurbaşkanı

Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır.

 

George BENNES, Vu Gazetesi-1938

Kemal Atatürk'ün karakterinin bir cephesini göstermek itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birini anlatıyordu. Birdenbire durdu: Görüyorsunuz ya, dedi: birçok zaferler kazandım. Fakat bunların en büyüğünden sonra bile her akşam, savaş alanlarında ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum. Cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle bir Şef'in, yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?...

 

 

 

Raymond CARTIER, Le Nouvelliste Gazetesi

Devrin yüksek şahsiyetleri kitaplarda, konferanslarda Türkiye'nin asla değişmeyeceğini ve değişmeden öleceğini ilan etmişlerdi. Halbuki ölmeden değişti. Hem de kökünden ve baştan aşağı değişti. İnançlar, gelenekler, yöntemler yıkıldı. Son döküntülerini de yabancı zırhlıları ve kapitülasyonlar gibi memleketten sürüp attılar. Türkiye, ruhunu değiştirmişti. Tamamen ve tasavvur edilmesi mümkün olduğu kadar...

 

Observer, İngiltere

Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.

 

Sundey Times, İngiltere

İngiltere önce, cesur ve asıl bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır.

 

Times Gazetesi, İngiltere

O, Türkiye'nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları, Türkiye'nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun tarihini değiştirdi.

 

Alan Moorehead (Yazar), İngiltere

O genç ve dahi Türk Şefi'nin o esnada Çanakkale'de bulunması, müttefikler bakımından talihin en acı darbelerinden biridir.

 

Herbert Sideabotham (yazar), İngiltere

Atatürk, eskimiş bilimlerle boş yere kafasını yormamış olduğundan daha taze ve cesur düşünen bir önderdir. Kendisi için, bugünkü Avrupa'nın en güçlü Devlet Adamıdır diyebileceğimiz Atatürk, hiç şüphesiz devlet adamlarının en cesur ve orijinalidir.

 

 

 

National Tidence Gazetesi, Danimarka

Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi. O, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı.

 

Sucheta KRIPALANI, Hint Parlamento Heyeti Başkanı

Atatürk, yalnız Türk Milleti'nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. O'nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.

 

Palestine Post, İsrail

Dünya, çağımızın en dikkat çekici adamlarından birini kaybetti.

 

Ben Gurion, İsrail Başbakanı (1963)

Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılapçı olmuştur.

 

Nya Dagligt, İsveç

O, olmasaydı modern Türkiye olmazdı. O'nun sayesinde Türkler, O'nun olağanüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek yüksek olan onurlarını daha fazla yükseltebileceklerdir.

 

Profesör MORRF, İsviçre

Türkiye'yi yaratan, tarihimizin bu en büyük adamını başımı en derin hürmetle eğerek selamlarım.

 

C. C. SFORZA, İtalya

Hayatının sonuna kadar milletinin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi görülmemiş bir karakter örneğidir.

 

F. Perrone Di San Martino, İtalya

Üstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz seziş ile hasımlarını dize getirdi. Fazilet ve ciddiyeti, üç yılda memleketine yalnız askeri, aynı zamanda tam ve doyurucu bir siyasi zafer kazandırdı.

 

Japon Times, Japonya

Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet adamı olarak daha büyük.

 

Egyptian Gazete, Mısır

Çağının, belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri.

 

Ikbal (Şair)

Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, onun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik.

 

Gazeta Polska, Polonya

O'nun yaratıcı ruhunun ve ateşli yurtseverliğinin harekete geçmemiş olduğu hiçbir alan yoktur...

 

Sovyet Başbakanı Kalinin, Rusya

Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti'nin milli bağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni milli yapısını yaratmıştır.

Başka söze gerek var mı? Atatürk ve silah arkadaşlarına hep minnettarız ve minnettar kalmalıyız. Yaptığımız her dua’da Atatürk ve silah arkadaşlarına bir fatiha okumalı; onları şükranla anmalı ve yad etmeliyiz.
                                                                                                                        Prof. Dr. C. Gazi Uçkun
 

YORUMLAR

 • 6 Yorum
 • H.osman ŞAHİN
  3 ay önce
  Gazi hocam cok degerli bilgiler yazmışsın keşke bu konularla ilgili yazdıgın yazıları bir kitap haline getirsen daha buyük kitlelere gençlere bilgi birikimini aktarmış olursun ben sahsen bu kadarını bilmiyodum.sayenizde ögrendim teşekürler sevgi ve saygılarımla
 • Metin Bayrak
  3 ay önce
  Hocam kalemine emeğine sağlık.
 • Bülent tatlıcan avukat
  3 ay önce
  Bu ülke vatandaşı olmak Mustafa Kemal gibi bir değere sahipken cebinde altın külçeye sahipken yamalı donla gezmek gibi bi şey.
 • Onur
  3 ay önce
  KURUCUMUZ GAZİ ATATÜRKÜN KAZANDIRDIKLARININ DEĞERİNİ KAYBEDİNCE Mİ? ANLAYACAĞIZ EMEĞİNE ARAŞTIRMANIZA SAĞLIK TEŞEKÜRLER
 • ECE
  3 ay önce
  Sayın hocam bir DEHA bundan daha güzel özetlenemez anlatılamaz saygılar kaleminize emeğinize sağlık
 • Şahmaran
  3 ay önce
  SEVGİLİ GAZİ HOCAM YAZINIZI OKURKEN BUZ KESTİM TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU ARAŞTIRMALARINIZA EMEĞİNİZE KALEMİNİZE SAĞLIK HARİKA BİR YAZI