Reklam

Yasaklar çalışmak zorunda olan 65 yaş üstünü yok saydı

Türkiye’de 65 yaş ve üstü bireylerin işgücüne katılımı AB ülkelerinin çok üstünde. Üstelik 65 yaşı aşan çalışanların yüzde 60’ı en az kazanan yüzde 25’lik dilimde yer alıyor.

Yasaklar çalışmak zorunda olan 65 yaş üstünü yok saydı
Editör: Mavi Kocaeli
10 Mayıs 2021 - 10:26

Maddi sıkıntılar 65 yaş ve üstü yaşlı bireyleri düşük maaşlı ve kayıt dışı olarak, güvencesiz şartlarda çalışmaya zorluyor. Covid-19 tedbirleri sebebiyle uygulanan sokağa çıkma yasakları da ekonomik güçlüklere neden oluyor. Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları çalışmak zorunda olan yaşlı nüfusun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmadığı gibi uygulanan destek politikaları da yetersiz kalıyor. İnsani ve Toplumsal Kalkınma Programı (İstanpol) “Türkiye'de İşgücündeki Yaşlılar ve Güvencesizlik” konulu bir rapor yayımladı.

AB ORTALAMASI YÜZDE 4

Rapora göre, Türkiye'de her yaş grubunda işgücüne katılım Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin altındayken 65 yaş ve üstü bireylerde 3 kat fazla. Nüfusu yaş gruplarına ayırıp, işgücüne katılma paylarını inceleyen akademisyenler Alphan Telek, Cem Özgüzel ve Seren Selvin Korkmaz'ın hazırladığı raporda 65 yaşın altındaki gruplarda, Türkiye ile AB ülkeleri arasında önemli farklar görünmüyor.  24-64 yaş grubunun işgücüne katılımı beklenildiği üzere AB'ye oranla bir nebze daha düşük. Ancak, Türkiye'de 65 yaş ve üzeri çalışanların aynı yaş grubundaki nüfusa oranı AB'nin üç katına çıkıyor. Bu oran Türkiye'de yüzde 12 iken, Avrupa Birliği ülkelerinin ortalaması yüzde 4 seviyesinde.

KAYIT DIŞI ORANI % 75

65 yaş ve üstü istihdama katılan bireylerin yüzde 60'ı toplumda en az kazanan yüzde 25'lik dilimde yer alıyor. Dahası, en az kazanan yüzde 50'lik kesimle birleştiğinde bu oran 65 yaş ve üstü nüfus için yüzde 70'in üzerine çıkıyor. Ortalama olarak 65 yaş ve üstü her on çalışandan yedisinin toplumun en az kazanan yarısından olduğu görülüyor.

Sigortasız çalışıyorlar

Rapora göre, emekli aylıklarının çoğunlukla yetersiz ve düşük oluşu, yeteri kadar sosyal yardım alamamaları ya da bu haklarını kullanamamaları 65 yaş üstü nüfusu çalışmaya zorluyor. Belirli bir birikim veya gayrimenkule sahip olmayanlar alternatif gelirlerin yokluğunda çalışmak zorunda kalıyor. Rapora göre, gelir düzeyi en düşük yüzde 25'lik grupta sigortasız çalışan oranı 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yüzde 75'i buluyor.

YORUMLAR

  • 0 Yorum