Reklam

Scooter'a yeni düzenleme geldi

Kullanıcılara kısa süreli e-scooter kiralama imkanı veren elektronik sistemin kullanıldığı hizmetleri sunan işletmecilere 500 bin TL asgari sermaye getirildi.

Scooter'a yeni düzenleme geldi
Editör: Mavi Kocaeli
14 Nisan 2021 - 10:28
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan elektrikli scooter yönetmeliğine göre, paylaşımlı e-scooter işletmeciliği faaliyeti, sadece yetki belgesi ve paylaşımlı e-scooter izni alan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılabilecek.

Yetki belgeleri ile verilecek e-scooter izinleri, satılamayacak ve devredilemeyecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilecek yetki belgesi için 10 bin TL ücret alınacak.

BAKANLIK ÜCRET TARİFESİ GETİREBİLECEK
Yönetmeliğe göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, paylaşımlı e-scooter kullanım ücreti ile ilgili taban veya tavan ücret tarifesi uygulaması getirebilecek.

Paylaşımlı e-scooter yetki belgesi işletmecilerinin 500 bin TL asgari sermayeye veya işletme sermayesi ile kendilerine ait en az 250 adet e-scootere sahip olması gerekiyor. Yetki belgesi sahipleri ile hizmetten yararlananlar arasında sözleşme yapılması zorunlu olacak. Sözleşme elektronik olarak yapılabilecek ve onaylanabilecek.

VERİLER BAKANLIĞA AÇIK OLACAK
İşletmecilerin, standartları bakanlıkça belirlenen ve yapılacak faaliyete uygun bir internet sitesi ile mobil uygulamalara sahip olması, faaliyetlere ilişkin verilerin tutulacağı veri tabanının saklanacağı sunucuların Türkiye sınırları içinde barındırılması ve bakanlığın erişimine açık olması da aranan şartlar arasında yer alıyor.

Bu kapsamda, büyükşehirlerde izin verilecek her bir ilçedeki nüfusun, büyükşehir olmayan yerlerde belediye nüfusunun en fazla 200’de biri kadar olacak şekilde e-scooter izni verilebilecek. Nüfusun mevsimsel veya dönemsel değişiminin kullanım talebini artırması ile kapasite kullanım durumu ve benzeri gerekçelerle bu sayı yüzde 50’ye kadar artırılabilecek. Nüfusu 20 binin altında olan belediyelerde belirlenen e-scooter izni sayısı 3 katına kadar artırılabilecek. Her bir yetki belgesi sahibine, belirlenen e-scooter sayısının beşte birini aşmamak kaydıyla e-scooter izni verilecek.

ADİ ORTAKLIKLARA YETKİ BELGESİ YOK
Her bir gerçek veya tüzel kişiye sadece bir yetki belgesi verilecek. Adi ortaklıklara yetki belgesi düzenlenmeyecek. Bakanlık tarafından verilecek yetki belgeleri e-Devlet üzerinden düzenlenecek. Bakanlığa, sunulan belgelerin gerçeğe aykırı olduklarının tespiti halinde, gerçek veya tüzel kişilerin yetki belgesi iptal edilecek ve faaliyetleri durdurulacak.

Yetki belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişilerin, paylaşımlı e-scooter faaliyetlerinde kullandıracakları e-scooterler için; büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerde UKOME’den, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerde il trafik komisyonundan, buraların dışında ve özel kanunlar ile belirlenmiş alanlarda, kendilerine yetki verilmiş ilgili kurum ve işletmelerden izin almaları zorunlu olacak.

31 TEMMUZ'A KADAR MUAFİYET VAR
Özel kanunlar ile korunan ve yetkili kurum/işletme uhdesindeki alanlar hariç olmak üzere, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan bugünden önce paylaşımlı e-scooter işletmeciliği yapan gerçek veya tüzel kişiler, 31 Temmuz'a kadar yönetmelik hükümlerinden muaf tutulacak. Ancak yönetmelik kapsamında e-scooter izinleri düzenlenen ilçeler/bölgeler için muafiyetler iptal edilecek.
UKOME ve il trafik komisyonlarınca, sorumluluk sahalarında verilecek e-scooter sayıları, her bir yetki belgesi sahibinin başvuruda bulunabileceği azami e-scooter izni sayısı, e-scooterların kullanılmayacağı alanlar, başvuru süreci ve talep edilebilecek diğer şartlara ilişkin karar alınacak ve son başvuru tarihinden en az 10 gün önce ilgili kurumların internet sayfasında duyurulacak.

Yapılan değerlendirme sonucunda; talep edilen e-scooter izni sayısının, verilebilecek e-scooter izin sayısının üstünde olduğu durumlarda, yetki belgesi sahibi başvurucular arasında talep ettikleri sayılar ile orantılı olarak eşit şekilde e-scooter izni verilecek. (Reuters)

YORUMLAR

  • 0 Yorum