Milli Savunma Üniversitesi Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinde Değişiklik

Milli Savunma Üniversitesi Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinde Değişiklik
Editör: Mavi Kocaeli
13 Haziran 2020 - 00:48

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLERİ TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 - 5/2/2018 tarihli ve 30323 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Savunma Üniversitesi Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. "f) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilave olarak ihtiyaç duyulan alanlarda sertifika, kurs ve mesleki gelişime yönelik eğitim faaliyetlerini planlamak ve uygulamak."MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum