Reklam

Kocaelili firma alacaklılarını çağırıyor

Kocaeli'de faaliyet gösteren ve konkordato ilan eden firma alacaklılarını çağırıyor

Kocaelili firma alacaklılarını çağırıyor
Editör: Mavi Kocaeli
04 Ekim 2020 - 09:55
Kartepe'de faaliyet gösteren Özkar Konaklama Tesisleri A.Ş. isimli firma geçtiğimiz yıl ekonomik nedenlerden dolayı konkordato ilan etmişti. 1 yıllık konkordato talebi onaylanan şirkete verilen mühlet 19 Ağustos itibarı ile 3 ay daha uzatılmıştı. Şirketle ilgili Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi bir ilan yayınladı. Yayınlanan ilan ile  firmadan alacağı olanlara çağrı yapıldı. Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin yayınladığı ilanda şu ifadeler yer aldı:

20 EKİM SAAT 13.00'DE MÜZAKERE GERÇEKLEŞECEK
Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2019/253 Esas Sayılı Dosyası ile 28.08.2019 tarihinden itibaren bir yıl süreyle kesin mühlet kararı verildiği, bu mühletin 19.08.2020 tarihinden itibaren üç ay uzatıldığı, Komiser Heyetimizce İİK m. 301 uyarınca 20 Ekim 2020 Salı günü saat 13:00’de Özkar Konaklama Tesisleri, D-100 Karayolu Cad. İbrikdere Mah. No: 485 A Kartepe/Kocaeli adresinde borçlunun konkordato projesini müzakere etmek üzere alacaklılar toplantısı yapılmasına karar verildiği,

BİR HAFTA SÜRE
İİK m. 301 çerçevesinde alacaklıların alacaklılar toplantısından önceki yedi gün içerisinde ilgili belgeleri saat 09:00-12:00, 13:00-17:00 arasında aynı adreste inceleyebilecekleri, projeyi müzakere edip oy kullanabilecek alacaklıların yukarıda belirtilen yer ve günde gerçekleştirilecek toplantıya katılarak kabul/ret beyanında bulunabilmeleri için toplantıya bizzat veya yetkili temsilci vasıtasıyla katılmaları;

GEREKLİ BELGELER
Alacaklı çoğunluğunun dikkate alınmasında İİK m. 302 düzenlemesinin dikkate alınacağı, katılacak alacaklıların yanlarında kimliklerini (ve fotokopisini), tüzel kişilerde ise temsilcilerinin yetkili olduklarını gösterir noter onaylı imza sirküleri (ve fotokopisini), temsilci olarak toplantıya katılacak avukatlar bakımından HMK m. 74 uyarınca

ÖZEL YETKİ
içeren vekaletname aslını veya onanmış bir örneğini, tüzel kişi temsilcileri bakımından noterde düzenlenmiş imza sirküleri aslını, diğer yasal veya iradi temsilciler bakımından temsil yetkisini gösteren belge aslını, bu belgelerin Komiser Heyetimize tevdi edilmek üzere “aslına uygundur” ibaresi içeren imzalı bir adet örneğini ve ayrıca kimlik teşhisine yarar resmi bir belgeyi (nüfus cüzdanı, ehliyet, baro kimliği v.b.) yanında getirmeleri gerektiği; yetkili temsilci olduğu anlaşılamayan kişilere sırasında oy hakkı tanınmayacağı, İİK m. 302/VI uyarınca toplantının bitimini takip eden yedi gün içinde gerçekleşen iltihakların da kabul olunacağı; yedi günlük iltihak süresinde katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen adreste aynı esaslar çerçevesinde, bizzat veya iadeli taahhütlü mektup ile katılabilecekleri ilân ve ihtar olunur." denildi. 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum