Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Kocaeli Üniversitesi'nde uzaktan eğitime devam

Kocaeli Üniversitesi Senatosu, bazı fakültelerin ve sınıfların dışında uzaktan eğitim kararı aldı. Yüz yüze eğitim yapacaklar da bu senato kararlarında tek tek açıklandı.

Kocaeli Üniversitesi'nde uzaktan eğitime devam
Editör: Mavi Kocaeli
24 Şubat 2021 - 09:33
Kocaeli Üniversitesi Senatosunun dün gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar gereği, COVID-19 küresel salgın nedeniyle, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarı Yılında, önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili önemli kararlar alındı. KOÜ’de birçok öğrenci online eğitim alacak. Ancak bazı fakültelerde yüz yüze derslerin mecburi olarak yapılması kararı alındı.

İŞTE KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATOSU’NUN ALDIĞI KARARLAR
1 Tıp Fakültesi’nin; 1., 2. ve 3’üncü sınıf öğrencilerinin dersleri uzaktan öğretim yöntemi ile (çevrim içi), 4. ve 5’inci sınıfların klinik uygulamaları yüz yüze, 6’ıncı sınıfların yüz yüze devem eden eğitimlerinin yine yüz yüze devam etmesi.

2 Diş Hekimliği Fakültesi’nin; 1., 2. ve 3’üncü sınıf öğrencilerinin dersleri uzaktan öğretim yöntemi ile (çevrim içi), 4. ve 5’inci sınıfların klinik uygulamalarının yüz yüze yapılması.

3 Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışındaki diğer tüm lisans programlarının 4’ücü sınıfları ile önlisans programlarının 2’inci sınıflarının uygulamalı, laboratuvar ve atölye çalışması gibi dersleri isteğe bağlı olarak (öğrencinin talebi ve ögretim elemanının kabul etmesi koşuluyla) yüz yüze ve uzaktan öğretim yöntemi ile hibrit şekilde, teorik derslerin ise uzaktan öğretim yöntemi ile yapılması. Bununla ilgili kararların ve planlamaların, mevcut yürütülmekte olan çevrim içi (online) ders planlarına uygun şekilde akademik birimler tarafından belirlenmesi.

4 Enstitülerde; uygulamalı dersler isteğe bağlı olarak (öğrencinin talebi ve öğretim elemanının kabul etmesi koşuluyla) yüz yüze ve uzaktan öğretim yöntemi ile hibrit şekilde, yeterlik sınavları ile tez savunma sınavı yüz yüze (kurum dışı jüri üyesi uzaktan canlı bağlantıyla katılım sağlayabilir), teorik derslerin ise uzaktan öğretim yöntemi ile yapılması. Bununla ilgili kararların ve planlamaların enstitüler tarafından belirlenmesi.

5 Staj ve/veya işyeri eğitimleri gibi dersler, öğrenciler bulundukları illerde yapma imkanı varsa orada stajlarını ve/veya işyeri eğitimlerini yüz yüze yapabilmeleri. Bununla ilgili denetleme ve değerlendirmeleri, sorumlu öğretim elemanı online ya da yüz yüze olarak yapması. Eğer bulundukları illerde staj ve/veya işyeri eğitimlerini yapma imkanları yok ise bu dersleri online olarak proje, ödev gibi faaliyetlerle derslerini tamamlaması, bununla ilgili kararların ve planlamaların akademik birimler tarafından yapılması,

6 İlahiyat, Spor Bilimleri ve Eğitim Fakültelerinin “Öğretmenlik Uygulaması” ile Eğitim Fakültesinin “Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması” derslerinin online olarak yapılması,

7 Yukarıdaki 1,2,3,4, 5 ve 6’ıncı maddelerde belirtilenlerin dışında, tüm akademik birimlerimizdeki Bölümlerde/Programlardaki derslerin uzaktan öğretim yöntemi ile yapılması,

Yüz yüze yapılacak olan eğitimlerin 5 Nisan 2021 tarihinde başlaması,
2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında yürütülen tüm eğitim öğretim faaliyetlerindeki;, verilen derslerin, yapılan uygulamaların ve sınavların, 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi,
COVID-19 küresel salgını nedeniyle, yüz yüze eğitim yapılacak birimlerde gerekli önlemlerin alınması, akademik ve idari personel ile öğrencilerin HES kodu alma zorunluluğunun bulunması, HES kodu olmayanların derslere girmemesi ve yüz yüze görüşmemeleri,
Salgın sürecindeki gelişmelere göre Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ve Üniversitemiz Senatosunun alacağı kararların uygulanması.

YORUMLAR

  • 0 Yorum