Reklam

İzmit'te icradan satılık tarla

İzmit't bulunan 3800 metrekarelik tarla icradan satışa çıkıyor

İzmit'te icradan satılık tarla
Editör: Mavi Kocaeli
04 Kasım 2020 - 14:40

Kocaeli’nin İzmit İlçesi Gedikli Mahallesi, Köybaşı mevkiinde bulunan 3 bin 800 metrekarelik tarla icradan satışa çıkarılıyor. Tarla için istenen muhammen bedel ise 152 bin lira. Tarlayı almak isteyenler için ilk ihale 1 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 adresinde 07.01.2021’de saat 11:20’de. İkinci satış tarihi ise 02.02.2021 11:20

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Gedikli Mahallesi, Köybaşı Mevkii, 533 Parsel Tarla nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Kıymet takdir istenen kocaeli ili, izmit ilçesi, Gedikli mahallesi, 533 parsel sayılı taşınmaz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli nazım imar planı paftasında diğer tarım alanı kullanımında kalmaktadır. Diğer tarım alanları bu alanlarda ilgili belediyesinin uygun görmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşünün alınması ve başka bir amaçla kullanılmayacağı hususunda ilgili idareye noterlikçe tasdikli yazılı taahhütte bulunulması şartıyla tarımsal üretimi korumak amacı ile üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyetleri içeren entegre tesis niteliğinde olmamak kaydıyla konutla birlikte veya ayrı yapılan kümes ahır ağıl su depoları gübre ve silaj çukurları arı haneler balık üretim tesisleri ve un değirmenleri gibi konut dışı yapılar mahreç aldığı yola (10.00) m.den parsel hudutlarına (5.00) nüden fazla yaklaşmamak parselde bulunan bütün yapılara ait inşaat alanı katsayısı 0,30?u ve yapı yüksekliği 6,50 metreyi ve 2 katı aşmamak şartı ile yapılabilir, hükümleri geçerlidir. Kıymet takdirine konu alan 533 parsel yerleşim olarak Gedikli Mahallesi, Boduroğlu mevkii, Dış kapı no 33 adresindeki 534 parselin batı bitişiğinde yer almaktadır. Taşınmazın kamu eline geçmiş herhangi bir yola cephesi bulunmamaktadır. Boduroğlu Köy yolunun 45 metre batısındadır. Mollaoğlu mahalle merkezinin 250 metre kuzey batısında tepeköy mahalle merkezinin 790 metre güney batı yönündedir meskun alanda olup etrafında düşük yoğunlukta kırsal konut ve tarımsal yapı yer almaktadır. Taşınmaz yol su gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden kısmen yararlanmaktadır. Topografik yapısı eğimli geometrik şekli çeşitkenar formdadır. Keşif anında parsel üzerinde herhangi bir inşaat veya ziraat faaliyetine rastlanmamıştır. Taşınmazın sınırlarını belirleyen tel çit duvar vs uygulaması yapılmamıştır.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum