Reklam

Gebze'de Meclis toplanıyor!

Gebze'de Meclis toplanıyor!
Editör: Mavi Kocaeli
30 Eylül 2020 - 16:47

Gebze Belediyesi Ekim ayı olağan Meclis toplantısı 2 Ekim Cuma günü gerçekleştirecek. Meclis toplantısı pandemi önlemleri kapsamında saat 16.00’da Gebze Kültür Merkezi’nde yapılacak. Gündemde 12 madde yer alıyor, işte gündem maddeleri: 

RAPORLAR :
1- Yapı Kayıt Belgesi alan 32 adet parselin satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,
2- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yavuzselim ve Hürriyet Mahallelerindeki taşınmazların Belediyemize yapılan müracaata ilişkin listede bilgileri verilen 17 adet hak sahiplerine (kullanıcılara) fiili kullanım alanları doğrultusunda 6292 Sayılı Kanunun 8. Maddesince doğrudan satışlarının yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

İMAR KOMİSYONU RAPORLARI :
3- İlçemiz Güzeller Mah. sınırları içerisinde bulunan Çamaşır Dere’sinin imar planlarına aktarılması ve imar planı ile mevcut durumun uyuşmazlığının giderilmesine yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu,
4- Balçık Mahallesi sınırlarında kalan İstanbul-Kocaeli il yolu K-6 Gebze-Şile yolu köprülü kavşağı Kol-1 Revizyon projesinin imar planına aktarılmasını içeren uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu,
5- Gebze Otoyol kuzeyi planlama bölgesinde dere güzergahlarının imar uygulaması sınırı dışına çıkarılması, bazı orman parsellerinin planlara işlenmesi ve bu kapsamda düzenlenen uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

TEKLİFLER :
6- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2021 Mali Yılı Performans Programı Taslağı ile ilgili teklifi,
7- Mali Hizmetler Müd’nün Belediyemize ait 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve buna bağlı olarak gelir tarifesi ile ilgili teklifi,
8- “02.02 Fonksiyonel kodlu” Sivil Savunma Müdürlüğünün atıl bütçesinin “06.01 Fonksiyonel kodlu” Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine aktarılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi,
9- Belediyemiz mülkiyetindeki parsellerin kamulaştırılma işlemlerinde kullanılmak üzere takasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi,
10- Köşklüçeşme Mahallesi sınırları içerisinde 141 ada 1 ve 17 numaralı parseller arasında kalan tescil harici alan ile Osmanyılmaz Mahallesi 2431 ada 4 ve 9 numaralı parsellerde imar planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi,
11- Çayırova (Cumhuriyet) Mah. 4 ada 44 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulana imar planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi,
12- Osmanyılmaz Mah. 2435 ada 4, 2436 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan /1000 ölçekli uygulana imar planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi,

YORUMLAR

  • 0 Yorum