Reklam

Büyükşehir işyerlerini kiraya veriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait üç adet iş yeri,  dernek lokali ve büfe ihale yoluyla kiraya verilecek.

Büyükşehir işyerlerini kiraya veriyor
Editör: Mavi Kocaeli
22 Ocak 2021 - 13:53 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 - 14:02
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait üç adet iş yeri,  dernek lokali ve büfe ihale yoluyla kiraya verilecek. Farklı konumlardaki toplamda beş adet taşınmaz farklı muhammen bedellerle kiraya verilecek. İhale için teklif açma tarihi 3 Şubat saat 10:30'da gerçekleştirilecek. İhale 02 Şubat saat 12:30 KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Biriminde gerçekleştirilecek

İhaleye başvurmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenecek:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak,
2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı,
3-KBB’den “Borcu yoktur”belgesi,
4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,
5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,
GERÇEK KİŞİLERDEN:
1-Noter tasdikli imza beyannamesi,
2-Nüfus Kayıt Örneği,
3-İkametgâh Senedi,
TÜZEL KİŞİLERDEN:
1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
2-Şirketin Adres beyanı,
3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat:12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

ilanın detayları için tıklayınız

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum