60 yaş üzeri ile kronik hastalığı olan öğretmenler seminere katılacak mı?

60 yaş üzeri ile kronik hastalığı olan öğretmenler seminere katılacak mı?
Editör: Mavi Kocaeli
12 Haziran 2020 - 20:51

Eğitim Sen'den yapılan açıklama:Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 01.06.2020 tarih ve 7259041sayılı yazıyla 1Haziran 2020 tarihi itibarıyla bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personelin görev yerlerinde çalışmaya başlayacağı, yöneticiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunanların idari izini sayılacağı, bunların görevlerinin fiilen yerine getirmiş sayılacağı, mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarının saklı kalacağı, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında bulunanların 19 Haziran 2020 tarihinden sonraki süreçte ilgili genelge kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ise Haziran 2020 mesleki çalışma programı konulu 05.06.2020 tarih ve 7526711 sayılı yazısının 4.maddesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 01.06.2020 tarih ve 7259041 sayılı yazısında idari izinli sayılan personelin mesleki çalışma süresince de idari izinli sayılacağını belirtmiştir. Bu maddeden Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 01.06.2020 tarih ve 7259041sayılı yazısında idari izinli sayılan personel merkez ve taşra teşkilatı personeli sayıldığından 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunan öğretmenlerin idari izinli sayılmayacağı sonucu çıkmaktadır. Oysa Cumhurbaşkanlığı'nın COVİD-19 kapsamında kamu kurum ve Kuruluşlarında normalleşme ve alınacak tedbirler konulu 2020/8 sayılı genelgesinde çalıştırma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında Sağlık Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve yönetici kadro ve pozisyonunda bulunalar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunan kamu personeli idari izini sayılmıştır. Öğretmenlerde anılan genelge kapsamında olduğundan 2020 yılı yıl sonu mesleki çalışmalar süresince idari izini sayılacağı açıktır. Konu bu denli açık iken Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ise Haziran 2020 mesleki çalışma programı konulu 05.06.2020 tarih ve 7526711 sayılı yazısının 4.maddesinde Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 01.06.2020 tarih ve 725904 yazısında atıfta bulunarak ciddi bir hata yapmış, anılan genelgeye aykırı bir işlem yapmıştır. Bu yanlışlık nedeniyle okul müdürleri ile öğretmenlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu yüzden Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü bu konuya açıklık getirerek 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunan öğretmenlerin 2020 yılı yıl sonu mesleki çalışmaları boyunca idari izinli sayılacağını açıklamalıdır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum