Haber
09 Aralık 2017 - Cumartesi 13:21
 
BARIŞ DOLU BİR DÜNYA İÇİN
BARIŞ DOLU BİR DÜNYA İÇİN
TEKNOLOJİ Haberi
BARIŞ DOLU BİR DÜNYA İÇİN

Bugün, İnsan Hakları Günü…

İçinde yaşadığımız dünyada en ileri ve en kıymetli varlık olarak yaratılan insandır.

İnsan dünyaya gelirken, bir takım hak ve hürriyetlere sahip olarak doğar.

Toplumda hak ve hürriyetlere sahip olan diğer insanlarla beraber yaşar.

Ancak insanın ailesine, topluma ve insanlığa karşı toplu halde yaşamadan dolayı görev ve sorumlulukları da vardır.

İnsanların temel hak ve hürriyetlerine sahip olması, onların çeşitli şekillerde kötüye kullanılması hakkını vermez.

Hürriyeti birçok anayasalar şöyle tanımlar: “Hürriyet bir toplumda başkalarına zarar vermeden her şeyi yapmaktır.”

Kişi hak ve hürriyetleri, kişiye sıkı bir şekilde bağlıdır. Bu nedenle vazgeçilmez, devredilemez ve dokunulamaz niteliktedirler.

“İnsan Hakları Evrensel Bildirisi” insanların en doğal haklarını korumak amacına yöneliktir.

Bu bildiri, bütün bireylere eşit ve başkasına devredilmez haklar tanınmasını gerçekleştirmek için kabul ve ilân edilmiştir.

Türk milleti de hak ve hürriyete tarih boyunca büyük önem vermiş bu kutsal şeyler için savaşmış, yeri geldiği zaman canını vermekten bile çekinmemiştir.

Bu nedenle Birleşmiş Millet Genel Kurulu’nca ortaya konan bütün gerçeklere bağlı bulunuyoruz.

İnsanlık için büyük bir önem taşıyan bu bildiri, anayasamızın temel haklar ve ödevler kısmında da yer almıştır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul ve ilân edildiği-için, her yıl 10 Aralık günü ile başlayan bu haftayı kutluyoruz.

Bu vesileyle…

Türkiye’me, insanlığa ve dünyamıza barış, huzur ve mutluluk diliyorum. 

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı